ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) – Stadsklooster Groningen

Algemeen
Stichting Stadsklooster Groningen heeft de ANBI-status aangevraagd: donaties en giften worden binnen afzienbare tijd aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het fiscaal nummer van Stadsklooster Groningen is 858839295.

Bestuur en contactgegevens
Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris van het kernteam van Stadsklooster Groningen. De samenstelling van het kernteam is als volgt:

Anita Akkerman, voorzitter
Alef Rutgers, penningmeester
Michel Meerman, secretaris
Herma Lof – Ten Klooster, algemeen lid
Wim van Dommelen, algemeen lid
Adrie Huttinga-Menninga, algemeen lid
Nick Everts, algemeen lid

Postadres: Overwinningsplein 1, 9728GP, Groningen
e-mail: info@stadskloostergroningen.nl

Doelstelling
De stichting heeft tot doel om op missionaire gronden de eeuwenoude christelijke monastieke traditie op moderne wijze gestalte te geven. Het actuele beleidsplein vindt u hieronder.

Beloningsbeleid
Stadsklooster Groningen heeft geen vaste medewerkers in dienst. De bestuurders verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen alleen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten.

Zie hier het Beleidsplan 2022-2023, de Jaarrekening 2021 en het jaarverslag 2021. Binnenkort vindt u hier ook de begroting voor 2023.