ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) – Stadsklooster Groningen

Algemeen
Stadsklooster Groningen heeft de ANBI-status aangevraagd: donaties en giften worden binnen afzienbare tijd aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het fiscaal nummer van Stadsklooster Groningen is 858839295.

Bestuur en contactgegevens
Het stichtingsbestuur is gelijk aan het kernteam van Stadsklooster Groningen. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Alef Rutgers, voorzitter
Herma Lof – Ten Klooster, algemeen lid
Wim van Dommelen, algemeen lid
Anita van der Heiden, algemeen lid
Adrie Huttinga-Menninga, algemeen lid
Functies secretaris/penningmeester zijn vacant.

Postadres: Overwinningsplein 1, 9728GP, Groningen
e-mail: info@stadskloostergroningen.nl

Doelstelling
De stichting heeft tot doel om op missionaire gronden de eeuwenoude christelijke monastieke traditie op moderne wijze gestalte te geven. Het actuele beleidsplein vindt u hieronder.

Beloningsbeleid
Stadsklooster Groningen heeft een samenwerkingsovereenkomst met Nick Everts (ZZP’er). De bestuurders verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen alleen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten.

Binnenkort vindt u hier ons beleidsplan en jaarverslag.