Stadsklooster

Sinds februari 2015 biedt Stadsklooster Groningen een getijdengebed in de Lutherse Kerk, in de Groninger binnenstad. De woorden Stadsklooster en getijdengebed verwijzen naar een kloostertraditie. Stadsklooster Groningen wil deze traditie, te midden van de hectiek van alledag, voortzetten door een plek te bieden van stilte en aandacht.

Rond de viering van het getijdengebed is er ruimte voor ontmoeting, het aansteken van een kaars, stilte en meditatie. Tijdens het getijdengebed kan je je laten inspireren (In Spiritus) uit de diepste Bron; door velen aangeduid met God, Ene of Eeuwige.
Er worden teksten gelezen uit de Bijbel en andere spirituele bronnen. De liederen zijn afkomstig uit oecumenische tradities, zoals Taizé Iona, het Liedboek en de bundel Zangen van Zoeken en Zien.

Visie

De toekomst laat zich het best schetsen aan de hand van beelden. Voor Stadsklooster Groningen is dat het beeld van een klooster met al haar afzonderlijke ruimtes. De kapel functioneert in de vorm van de getijdengebeden al behoorlijk. Op basis van dat fundament wil Stadsklooster Groningen stapsgewijs andere kloosterruimtes erbij ‘bouwen’. Even de basisruimtes op een rij van een klooster, met de spirituele mogelijkheden:

  • Poort; staat voor toegankelijkheid, PR naar buiten en gastvrijheid binnen
  • Kapel; liturgie, gebed, meditatie, stilte, aansteken kaarsje, lichtritueel
  • Refter: ontmoeting bij maaltijden, gemeenschap
  • Bibliotheek: verdieping, thematische bijeenkomsten, platform
  • Kloostertuin: bewustwording van de schepping, duurzaamheid, stadswandelingen
  • Gastenverblijf: ontvangst van binnenlopers met thee/koffie en gesprekje
  • Spreekkamer: geestelijke begeleiding, loket levensvragen, biechtspreekuur
  • Schuilplaats: een plek om even bij elkaar te schuilen bij ingrijpende gebeurtenissen, bijvoorbeeld een aanslag.

Momenteel wordt er gewerkt aan de poort, de refter en het gastenverblijf: PR, ontmoeting rondom maaltijden en ontvangst met koffie/thee en gesprek. Ook zijn er al een aantal Agape-maaltijden georganiseerd. Daarnaast kan wat er in de kapel gebeurt bestendigd en uitgebouwd worden door naast de getijdengebeden andere activiteiten te organiseren. Deze vindt u onder activiteiten.

Bovenstaande manier van toekomstgericht werken maakt het mogelijk de ontwikkelingen binnen het ‘klooster’ te volgen en waar nodig en gewenst aspecten toe te voegen die aan de behoefte van mensen tegemoet komt. Uiteindelijk hoopt Stadsklooster Groningen een plek van stilte en bezinning te zijn, bekend bij de inwoners van Groningen en bezocht door een diverse groep mensen (kerkelijk en niet-kerkelijk). Dit alles in brede verbondenheid met kerken en organisaties in de stad, als een waardevolle aanvullende vorm van gemeenschap en presentie in de samenleving.

Vrijwilligers

Zonder de betrokken vrijwilligers zou Stadsklooster Groningen niet bestaan. Tijdens elk getijdengebed is er een gastpersoon en een liturg. De gastpersoon zet de spullen klaar en heet de bezoekers welkom. De liturg gaat voor in het getijdengebed.

Ik voelde me heel welkom – Vrijwilliger Ite Meerveld

“Als huismeester van het hofje bij de Lutherzaal kwam ik in aanraking met het Stadsklooster. Zelf heb ik niks met bijvoorbeeld iconen, maar veel met zingen. De stilte-momenten in de getijdengebeden spreken me erg aan. Ook vind ik het gewoon mooi om met mensen om te gaan, en bij het Stadsklooster voelde ik me heel welkom. Ik ben graag praktisch bezig. Naast mijn werk (in deeltijd) in een verpleeghuis en het huismeester-klusje, ben ik ook nu en dan inzetbaar als kok voor het Leger des Heils.
Voor anderen is het Stadsklooster misschien wel iets als een toevluchtsoord. Ik zie het, als betrokkene bij een kerkelijke gemeente, als een (mooi) extra.”

Kernteam
Een speciale groep vrijwilligers zijn de leden van het kernteam. Zij vergaderen eens per maand en dragen gezamenlijk zorg voor het reilen en zeilen van Stadsklooster Groningen. Op 30 mei 2018 is Stadsklooster Groningen een zelfstandige, interkerkelijke stichting (KvK: 71762485) geworden met als doel om op missionaire gronden de eeuwenoude christelijke monastieke traditie op moderne wijze gestalte wil geven. Het kernteam vormt tevens het bestuur van deze stichting.

Geraakt worden door de A(a)nder – Kernlid Herma Lof

“Van jongs af aan boeit en inspireert het kloosterleven me (als protestant). Zo was ik jarenlang kind-aan-huis bij de zusters Clarissen in Nijmegen en reisde ik voor cursussen mystiek en spiritualiteit naar het Titus Brandsma Instituut. Op zoek naar wat raakt en ‘op de voeten zet’. Geweldig, dat het Stadsklooster er is en ik dat nu allemaal in mijn eigen stad kan beleven!
Elke ochtend begin ik de dag thuis in mijn stiltehoek. Maar in het Stadsklooster beleef ik het samen met anderen…. de ervaring dat je verbonden bent met de Bron; en daarnaast kun je elkaar erover bevragen. Bouwen aan (een) gemeenschap, zonder dat je samenwoont. En evengoed vind ik het waardevol -in mijn geval als gastvrouw van het Stadsklooster- dienstbaar te kunnen zijn.”

Ook vrijwilliger worden bij Stadsklooster Groningen? Neem gerust contact met ons op.

Monastiek Pionier

Ondanks dat Stadsklooster Groningen al bijna tien jaar bestaat, blijft het pionieren. Naast het kernteam is er daarom in de afgelopen jaren een Monastiek Pionier actief geweest. Het was zijn taak om bij te dragen aan de ontwikkeling van Stadsklooster Groningen en de bekendheid in Stad. Sinds 1 december 2018 tot 1 juli 2022 vervulde Nick Everts deze functie. Vanaf 1 juli 2022 tot 1 mei 2024 was Christiaan Schoonenberg onze pionier. Op dit moment onderzoeken we hoe we deze rol voor de komende tijd gaan invullen.