Stadsklooster Groningen

Plaats van stilte, midden in de stad

Getijdengebeden

Het hart van onze bezigheden. Proef de stilte omlijst met muziek, psalmgebed, lezing en zang. Geef je over aan de afwisseling van het gebed met het dagelijks leven.

’s Maandags vespers om 17.00 uur (inloop 16.45).
’s Woensdag ochtendgebeden om 9 uur (inloop 8.45)

Lutherse Kerk: Haddingestraat 23, Groningen.

Activiteiten

Naast de getijdengebeden bieden we een aantal leuke en inspirerende activiteiten aan. Van een presentatie-lezing over een (hedendaags) getijdenboek tot een kennismakingscursus met Writefulness. En van een concert-presentatie van br. Thomas Quartier tot een studiegroep ‘Benedictijnse Spiritualiteit voor beginners. Ook staat er een pinksterpelgrimage op het programma en start er een groep met bibliodrama. Meer weten, lees ons volledige jaarprogramma.

Uitgelicht

Najaarsdonatieactie

Stadsklooster Groningen is afhankelijk van giften en fondsen. Dankzij de najaarsdonatie hopen we door te kunnen gaan met onze activiteiten en deze uit te breiden. Daarvoor is uw en jouw steun nodig. Zowel kleine als grote bijdragen zijn welkom!

Stadsklooster Groningen

In de zoektocht naar identiteit, zin en betekenis bezoeken mensen al eeuwen plekken om zich even terug te trekken. Stadsklooster Groningen biedt zo’n plek van stilte en bezinning midden in Groningen-stad. Een pleisterplaats voor zoekers en vinders, stadjers of passanten. Hopelijk vind je in Stadsklooster Groningen ruimte en inspiratie.