Getijdengebeden

Op vaste momenten van de dag komt men in kloosters samen om het getijdengebed te vieren. Het geeft de dagen en het leven structuur. Stadsklooster Groningen wil deze traditie, te midden van de hectiek van alledag, voortzetten door een plek te bieden van stilte en aandacht. Vanuit de eigen plek komen mensen een kort moment samen, om daarna weer uiteen te gaan. Zes jaar geleden is begonnen met het vrijwel dagelijks houden van stiltemomenten. Momenteel is er twee keer per week een getijdengebed.

Maandag vespers om 17.00 (inloop 16.45)
Woensdag ochtendgebeden om 9.00 (inloop 8.45)

Lutherse Kerk: Haddingestraat 23, Groningen

Vaste structuur van ons getijdengebed

Bij binnenkomst klinkt er muziek en kan je een intentiekaarsje aansteken. Het gezamenlijke gebed begint met het aansteken van de kaars bij de vriendschapsicoon.
Vervolgens spreken we in beurtspraak de openingswoorden en een psalm uit. We zingen liederen afkomstig uit oecumenische tradities, zoals Taizé, Iona, het Liedboek en de bundel Zangen van Zoeken en Zien.

Na het lezen van de Bijbeltekst of een andere spirituele tekst, is het tien minuten stil. Na de stilte volgt een gesproken gebed en een zegenbede.

Stil worden en je open stellen

De kern van de getijdengebeden wordt gevormd door een stilte. Gewoon even stil zijn en luisteren naar wat er zich in of door jou spreekt. Een wat langere stilte is niet zo vanzelfsprekend. Soms is het niet eenvoudig vanwege het lawaai in ons. Mensen die de Eeuwige willen ontmoeten, zoeken vanouds de stilte. In de stilte hoeft er niets; je mag je openstellen voor wat komt. Laat de gedachten komen en voorbijgaan als wolken aan de hemel, als een bries door de bomen, als vervagend geluid uit de stad.

Ochtendgebed

In de ochtend doorbreekt het licht van de dag het duister van de nacht. Mensen staan op en komen in beweging. Door op dat moment bij elkaar te komen en letterlijk even stil te staan, leer je te luisteren naar de afwisseling van nacht en dag, de afwisseling van rust en actie.
Lukt het je om je open te stellen voor wat deze dag brengt? Men zegt weleens dat een goed begin het halve werk is. Wij geloven dat je door het inpassen van een (dagelijks) ochtendgebed beter voor en door de dag komt.

Avondgebed

Vroeg op de avond markeren de vespers het moment dat de dag overgaat in de nacht. Voor velen zit de werkdag erop. Door rond dit moment bij elkaar te komen en letterlijk even stil te staan, geef je jezelf de mogelijkheid om boven het alledaagse uit te stijgen.
Misschien hoor je in de stilte hoe God of het goddelijke er vandaag was in wat je hebt gedaan, gelaten, had willen doen of wie je tegenkwam. Misschien helpt de gelezen dagtekst je. Misschien vind je rust in het aansteken van een kaars of in het kijken naar de icoon. Op de grens van dag naar avond mag het er zijn.

Adrie Huttenga-Menninga (66) draagt als vrijwilliger bij aan de getijdengebeden van het Stadsklooster Groningen. “Ik vind het na zes jaar nog altijd heel bijzonder. Er is ruimte voor iedereen die behoefte heeft aan stil-zijn. Er wordt gezongen, gebeden en een kaars gebrand. En er wordt een korte tekst meegegeven, soms uit de Bijbel, soms uit een andere bron. En dan is er tien minuten stilte. Ruimte om op adem te komen.
Het is natuurlijk een eeuwenoude traditie, het is echt geënt op het ritme van kloosters, maar ik denk ook dat het een heel eigentijdse plek is. Misschien is dit wel de toekomst van de kerk. Een plek om op adem te komen, stil te zijn en te zoeken naar wat je ten diepste beweegt.”

Een eigen ritme vormgeven
Het Stadsklooster biedt met zowel een ochtend- als een avondgebed een basisstructuur waarin je jezelf kunt oefenen. Deze basisstructuur is bedoeld als stimulans voor jou om in je dagelijks leven een eigen ritme vorm te geven.

Persoonlijk stil worden
Op de dagen dat er geen gezamenlijk ochtend- of avondgebed gehouden wordt, kan je zelf even stilstaan. Maar ook midden op de dag of wanneer je merkt dat je onrustig bent, kan het een goed gebruik zijn om stil te worden en te luisteren naar wat er in jou spreekt.

Zien we je bij het getijdengebed?
Aanmelden niet nodig.