Theoloog des Vaderlands in Stad

Op 15 oktober zal Theoloog des Vaderlands en Benedictijnermonnik br. Thomas Quartier OSB in Groningen zijn. Vanuit Stadsklooster Groningen organiseren we twee bijeenkomsten, die afzonderlijk of gezamenlijk te bezoeken zijn:

  1. Inhoudelijk programma ‘Gastvrijheid en Asiel – 10:30-12.00

Aanvankelijk zou br. Thomas spreken over zijn boek ‘Blijven – omarm wat op je afkomt’. Dit hebben we echter gewijzigd in een inhoudelijk programma rondom gastvrijheid en asiel. Br. Thomas heeft zich uitgesproken over gastvrijheid als religieuze plicht en stelt zich kritisch op ten opzichte van het Nederlandse Asielbeleid. Vanuit die achtergrond gaat hij graag in gesprek met mensen die betrokken zijn (geweest) bij de tijdelijke opvang vluchteling. Ook mensen die nu niet direct betrokken zijn geweest bij de opvang zijn meer dan welkom. Deze ochtend is vormgegeven in samenwerking met de Protestantse Gemeente Groningen en INLIA.

In aansluiting op het ochtendprogramma is er een (gratis) lunch voor vrijwilligers en betrokkenen die zich hebben ingezet voor de opvang voor vluchtelingen. Deze wordt in de Mennozaal achter de Doopsgezinde Kerk aangeboden door het sociale restaurant Salmagundi. Graag onder aan deze pagina inschrijven voor deelname aan de lunch, zodat er een inschatting gemaakt kan worden hoeveel mensen er mee eten.

  1. Profetenstemmen: verkenning eigentijdse profeten – 14:00-16.00

Tijdens deze performatieve middag zal br. Thomas, in samenwerking met ds. Nick Everts, de stem van eigentijdse profetie verkennen a.d.h.v. muziek, gesprek, video en meer. Profetenstemmen is het landelijke project dat br. Thomas in het kader van zijn benoeming tot Theoloog des Vaderlands in diverse plaatsen uitvoert. Hij schrijft daarover:

 “Hoe klinken de profeten van de huidige tijd? In een tijd van crisis is deze vraag des te nijpender. Waar halen we het idealisme vandaan? Wat zijn de stemmen voor morgen die de wijsheid uit een ver verleden vandaag hoorbaar maken? Het woord ‘profeet’ kan in onze cultuur veel dingen betekenen. Iemand heeft een bepaalde uitstraling of een visie voor waar het in de samenleving naartoe moet. Maar profetenstemmen staan in de Bijbel nooit op zichzelf. Profeten spreken niet namens zichzelf maar ontvangen hun boodschap en hebben ook de gave om deze boodschap te articuleren. Hun wijsheid en charisma zijn inspiratie en àppel voor andere mensen in hun omgeving en dwars door de geschiedenis heen. In de spiegel van Bijbelse profetenstemmen zoek ik naar eigentijdse geluiden aan de hand van Bijbelse passages, eigentijdse duiding, verhaal en lied.” 

ALLEEN AANMELDEN/INSCHRIJVEN VOOR DE VRIJWILLIGERS LUNCH!
Dit is niet nodig voor bezoek aan (één van) beide programma onderdelen.
Voor alles geldt: toegang is gratis, giften zijn altijd welkom. 

The Lunch ticket sales has ended!

Datum

15 okt 2022
Verlopen!

Tijd

10:30

Locatie

Doopsgezinde Kerk
Oude Boteringestraat 33, 9712 GD Groningen

Organisator

Stadsklooster Groningen
QR code