Waarom ik (onze nieuwe stagiaire) kies voor Stadsklooster Groningen..

Mijn naam is Bianca Prins-Beijleveld. Ik ben vierdejaars studente HBO-theologie bij de Hogeschool Windesheim. Het komende half jaar ga ik mijn pioniersstage vervullen bij het Stadsklooster Groningen. Maar waarom deze plek?

Tijdens vakanties mag ik graag een eeuwenoude kerk binnen lopen. En af en toe verblijf ik voor een korte periode in een klooster. En dit om meerdere redenen:

  • vanwege de stilte
  • vanwege de rust en toewijding van de kloosterlingen
  • vanwege de dagorde
  • vanwege de heilige sfeer

Bovenstaande redenen zijn voor mij de ingrediënten om rust in mij zelf te creëren. Ik, de moeder, echtgenote, dochter, werkende, studente, zet ik dan even ‘stil’. Ik kijk dan met afstand naar mijn leven. Eigenlijk is afstand hierbij niet het goede woord, want ik kijk in mijn eigen ziel. Wat speelt zich daar af? Waar leef ik voor? Van waaruit wil ik leven?

Maar eigenlijk kijk ik dan niet alleen naar míjn leven, maar naar hét leven. Ik ervaar in een klooster ook verbondenheid met andere mensen. Dit door de aanwezigheid van de kloosterlingen en andere gasten. Er is tijd voor in stilte samenzijn en voor een gesprek met aandacht voor elkaar.

En juist op die momenten voel ik soms heel even dat ik een onderdeel uitmaak van een veel groter geheel. Dit geheel kan ik niet goed in woorden uitdrukken, maar het voelt aan als iets dat er altijd al is geweest en ook altijd zal zijn. Eeuwig.

Ik wil mij graag inzetten voor het Stadsklooster zodat het een toegankelijke plaats biedt dichtbij huis waar mensen even los kunnen komen van de tijdsgeest. Voor mij gaat Stadsklooster Groningen mee in de hedendaagse spirituele ontwikkeling van vaste naar lichte verbanden, van leer naar praxis, van hiërarchie naar gelijkheid en van meerderheid naar minderheid. Het biedt mensen een plaats om in vrijheid te denken over het eeuwige en misschien wel het heilige te ervaren.