Zomerklooster 2020

Deze zomer hebben we een woensdagochtendgebed en een vesper op zaterdag in de Lutherse kerkzaal (Haddingestraat 23). Welkom zonder aanmelden!

Het ochtendgebed op woensdag begint om 9.00, vanaf 8.45 is de deur geopend.
De vesper op zaterdag begint om 17.00, vanaf 16.45 is de deur geopend.

Bij de deur wordt genoteerd wie er aanwezig zijn. Van nog onbekende bezoekers wordt het telefoonnummer en het e-mailadres genoteerd voor een eventueel bron- en contactonderzoek. Vooraf aanmelden is niet mogelijk. Er kunnen maximaal 40 mensen deelnemen. Bij binnenkomst graag even de handen desinfecteren. Mocht u symptomen hebben die mogelijk door corona veroorzaakt zijn, dan vragen we u thuis te blijven.

De zitplaatsen zijn zo gekozen dat er altijd 1,5 meter afstand bewaard kan worden. Op het podium zal een cantor of liturg zingen. De bezoekers participeren in het getijdengebed door wisselspraak, mee-neuriën, het aansteken van een kaars en het delen van de stilte. Het getijdengebed duurt ongeveer 25 á 30 minuten. We hebben muzikale ondersteuning van Tymen Jan Bronda, Wim Opgelder en Peter Rippen.

Tot 5 juli waren er digitale getijdengebeden te volgen. Deze kunt u terugkijken via:

Eerdere getijdengebeden zijn te bekijken via ons youtube-kanaal.