Workshop Lectio Divina

TOT 6 APRIL GEANNULEERD IVM HET CORONAVIRUS 

Stadsklooster Groningen organiseert een workshop Lectio Divina. In deze workshop gaan we praktisch aan de slag met het meditatief lezen van Bijbelteksten. De workshop wordt op een aantal momenten georganiseerd. Lectio Divina is een vorm van omgaan met de Bijbel die al eeuwen lang wordt beoefend in verschillende kloosters. Naast uitleg en praktische oefening krijg je in de workshop ook bagage mee om in je persoonlijk leven de Lectio Divina toe te passen. Op 15 mei is er nog een gezamenlijke terugkomavond voor de deelnemers van één van de workshopavonden. Op deze avond is er een extra verdieping op de Lectio Divina en gelegenheid om ervaringen te delen.

Lectio Divina in het kort
Lectio Divina betekent Goddelijke lezing. Centraal bij deze vorm van lezen staat de vraag wat de tekst jou zegt. Met de Lectio Divina lezen we een (korte) Bijbeltekst intensief en zorgvuldig (Lectio). Daarna overwegen we de tekst in stilte (Meditatio). We mogen vragen stellen, antwoorden vinden, voorstellingen maken en ons laten leiden. De meditatie leidt tot gebed (Oratio) waarin we de overwegingen in gebed mogen brengen bij de Allerhoogste. In de laatste fase komt alles bij elkaar. We mogen ons verwonderen in wat we gezien en gehoord hebben (Contemplatio).

Locatie en data
De workshop Lectio Divina vindt plaats in het Nieuwe Kerk Centrum, Nieuwe Boteringestraat 1-15 in Groningen, op de volgende datums:

  • 20 maart – geannuleerd
  • 27 maart – geannuleerd
  • 17 april
  • 8 mei
  • 15 mei (gezamenlijke terugkomavond) – wordt vermoedelijk uitgesteld

De workshop begint om 19:00 en eindigt om 21:30. De workshop wordt gegeven door Tjerko van der Wouden. We maken gebruik van de kennis en inzichten uit de boeken van ds. Jos Douma.

Aanmelden
Als je mee wilt doen op één van bovenstaande data geef je dan tijdig op via info@stadskloostergroningen.nl. Er is ruimte voor maximaal 10 deelnemers per avond. Deelname aan de workshop is gratis. Wel vragen we een vrijwillige bijdrage om de onkosten te dekken.

Materiaal
Als naslagwerk (en eventueel als voorbereiding) is het verstandig om twee boeken van ds. Jos Douma aan te schaffen.
Douma, J.R. Als uw woorden opengaan: mediterend Bijbellezen. Kampen: Kok, 2010. ISBN 978 90 435 16419. Richtprijs: € 5,95.
Bernardus, en J.R. Douma. Lezen voor je leven: aan de slag met lectio divina. Heeswijk-Dinther: Berne Media, 2017. ISBN 978 90 897 21907. Richtprijs: €14,90.