Vesper

De vespers (of het avondgebed) behoren tot de getijden. Enkele dagen per week houdt Stadsklooster Groningen een vesper, waarbij elke dag een eigen accent heeft. Centraal staat de stilte. Vanaf 17:00 openen de deuren en mag je in stilte binnenkomen. Om 17.15 start het getijdengebed, waarbij de liturg de kaars bij de vriendschapsicoon ontsteekt met het vuur van de paaskaars.

Op maandag, dinsdag en donderdag is er een periodiek wisselde liturgie met openingswoorden, twee liederen, een psalmlezing (beurtspraak liturg/allen), Bijbellezing volgens het rooster van Taizé, stilte van ongeveer tien minuten, twee keuzeliederen, gebeden en afsluitende woorden.

Op woensdag is de bewoording algemeen-spiritueel. Zo wordt er een gedicht gelezen in plaats van een psalm en is de lezing uit een niet-Bijbelse bron. Verder is er de mogelijkheid om na de stilte een gedachte of gewaarwording te delen.

Zaterdags kent de liturgie een lichtceremonie. Dit betekent dat mensen uitgenodigd worden om een kaars aan te steken met een al dan niet uitgesproken intentie. De psalmlezing is op zaterdag vrij naar de psalmen (Huub Oosterhuis).

Aanmelden is niet nodig. Je bent altijd van harte welkom om aan het getijdengebed deel te nemen. Na het getijdengebed is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee.