Kloostergedachten – week 20

Elke week delen we een lied met een inspirerende gedachte of een pakkend verhaal. Gewoon even een momentje van bezinning.

Het lied van deze week


St. Hildegard von Bingen – Spiritus Sanctus

Tekst van de week
Deze week begint met Pinksteren. Een feest van enthousiasme en bezieling. Een feest op de drempel naar een nieuwe tijd. De tekst van vandaag sluit goed aan bij wat Pinksteren kan zijn. Stadsklooster Groningen wenst iedereen een fijn Pinksteren.

Pinksteren is openstaan
voor een kracht
die je boven jezelf uittilt.
Is warm lopen
voor iets wat hoop geeft
en uitzicht biedt.
Is geloven dat
heel gewone mensen
iets buitengewoons
tot stand kunnen brengen
als ze zich laten
inspireren door woorden
van liefde en kracht.

Pinksteren is diep ademhalen
en alles wat in je is
openzetten voor een droom
die lucht geeft.
Is je vleugels uitslaan
en je mee laten nemen
door die windvlaag van Boven
die als een frisse bries
over de aarde waait.
Is de kracht van God
in elkaar herkennen
en in zijn Geest
met elkaar verdergaan.

@Greet Brokerhof-Van der Waa

Gebed om Geestkracht, steeds weer nieuw

Geestkracht, steeds weer nieuw,
breek mij open dat ik adem:
wijsheid, aandacht, levenskracht,
liefde zonder grenzen,

dat ik leef
voor het visioen van vrede,
mensenliefde wereldwijd.

Geestkracht, steeds weer nieuw,
breek mij open dat ik hoor
de mens die roept: ‘bevrijding’
en daarin uw woord versta.

dat ik zie
al het goede dat gedaan wordt,
liefde, aandacht, mensenrecht.

Geestkracht, steeds weer nieuw,
breek mij open dat ik spreek
woorden die bevrijden
dat ik standhoud in het duister,

dat ik ga,
baan de weg van recht en vrede,
en de minsten ben tot naaste

Geestkracht, steeds weer nieuw,
breek mij open dat ik word
de mens die ik moet zijn,
gedragen door de Naam:
Ik zal er Zijn.

Gebed van Franck Ploum uit de bundel ‘Geest van nieuw begin’.

Deel dit bericht

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Laat een reactie achter

Plaats een reactie