Kloostergedachten – Week 19

Elke week delen we een lied met een inspirerende gedachte of een pakkend verhaal. Gewoon even een momentje van bezinning.

Het lied van deze week


Vert.: Kom tot ons, O Heilige Geest, ontsteek in ons de vlam van uw liefde.

Tekst van de week
Deze week valt tussen Hemelvaart en Pinksteren. Een periode waarin we langzaam leren om niet naar boven te blijven staren als we opzoek zijn naar God, maar dat we God dichtbij en om ons heen mogen vinden. In de mystiek is dat een thema dat vaker terugkomt. De tekst van deze week is al een paar honder jaar oud en staat bekend onder de titel ‘Uyt der diepten quamt Gy uytwaarts dringen’. Het is geschreven door Jan Luyken. Hij vindt God in het diepst van zijn gemoed.

Ick meende oock de Godheyt woonde verre,
In ene troon, hoogh boven maen en sterre,
En heften menighmael myn oogh
Met diep versuchten naer om hoogh;
Maer toen ghy u beliefden t’openbaren,
Toen sagh ick niets van boven nedervaren;
Maer in den grondt van myn gemoet,
Daer wiert het lieflyck ende soet
Daer quamt ghy uyt der diepten uytwaarts dringen.
En, als een bron, myn dorstigh hart bespringen,
Soo dat ick u, ô Godt! bevondt,
Te zyn den grondt van mynen grondt.
Dies ben ick bly dat ghy myn hoogh beminden,
My nader zyt dan al myn naeste vrinden.
Was nu alle ongelykheyt voort,
En ’t herte reyn gelyck het hoort,
Geen hooghte, noch geen diepte sou ons scheyden,
Ick smolt in Godt, myn lief; wy wierden beyde
Een geest, een hemels vlees en bloedt,
De wesentheyt van Godts gemoedt,
Dat moet geschien. Och help getrouwe Heere,
Dat wy ons gantsch in uwen wille keeren.

@Jan Luyken (1649-1712)

 

Gebed voor de stad

Eeuwige, Gij die een menselijk gezicht kreeg in Jezus,
wij bidden tot u en vragen om uw Geest.

Dat we niet met onze hoofd naar de wolken blijven staren,
ons op heilige hoogten terugtrekken,
maar u dichtbij onszelf,
in onze huizen, straten en steden,
mogen vinden.

Dat we niet blijven hangen in wat was,
de dromen aan weleer,
maar dat we uw toekomst
voor ons zien
en mogen voortleven.

Dat we niet alleen u voor onszelf zoeken,
voor eigen geluk en zin,
maar dat we in uw Geest zien
dat wij voor hen
en zij voor ons
uw Aanwezigheid mag zijn.

Zo bidden wij voor de Stad Groningen,
Amen

Deel dit bericht

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Laat een reactie achter

Plaats een reactie