stadskloostergroningen-facebook-profilepic-180x180px
Beste betrokkene,

Net voor het paastriduüm nog een update vanuit Stadsklooster Groningen. Er zijn namelijk veel zaken die de moeite van het noemen waard zijn. Zo gebruiken we onze paaskaars nog een jaar, is er morgen een Taizégebed, kan je op 2e paasdag meedoen met een wandeling in het teken van Groningse kloosters, ben je uitgenodigd om mee te doen met de sobere maaltijd (kloosterraad) op 19 april, kan je je al opgeven voor de Pinksterpelgrimage (6 juni) rondom klooster Aduard en zoeken we mensen die een leesgroep rondom het boek 'blijven' van Thomas Quartier kunnen begeleiden. Bijna teveel om op te noemen.

Veel leesplezier van deze nieuwsbrief en alvast een zalig Pasen
Pax!,

Nick Everts
Monastiek Pionier

Paaskaars

Sinds we ons focussen op één vespers (maandag) en één ochtendgebed (woensdags) brandt onze paaskaars minder vaak. Eigenlijk vinden we het ‘zonde’ om de kaars niet te blijven gebruiken. De kaarsenmaakster Ria Bijl-Haverdings vervangt daarom kort voor Pasen het oude jaartal voor een nieuwe. Daarmee is de paaskaars weer helemaal up-to-date, terwijl we toch de jaarlijkse cyclus van de paaskaars markeren.
Paaskaars 2021-2022

Taizégebed Groningen

Komende woensdag 13 april wordt er weer een Taizégebed gehouden in Groningen. Deze vindt plaats in de kapel van het Pelstergasthuis (Pelsterstraat 39). Het gebed begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur.
Wil je meezingen in het koor, kom dan om 18:45 uur om in te zingen (achteringang op Pelsterstraat 43). Stuur ons even een berichtje via info@taizegroningen.nl als je de liturgie wilt ontvangen.

De gebeden worden gehouden op elke 2e woensdag van de maand. De volgende gebeden vinden plaats op 11 mei & 8 juni. Verdere informatie vind je op www.taizegroningen.nl.

Paaswandeling - kloosters in Stad

Pelgrimeren
Op tweede paasdag, maandag18 april, organiseert Stichting Oude Groninger Kerken een wandeling op zoek naar sporen van middeleeuwse kloosters in de stad. De wandeling wordt begeleid door een drietal gidsen van het Groninger Gidsen Team: Titus Akkermans, Koos Lammerts en Auke de Ruiter. Na de wandeling kan je genieten van het Paasconcert. Het muzikale gezelschap bestaat uit twaalf personen van het Barokensemble Vrijdag Groningen.

Voor meer informatie over deze wandeling (13.30-17.00), de kosten en het aanmelden, kunt u HIER verder lezen.

Kloosterraad

Na een gedwongen pauze vanwege corona herstarten we het mooie gebruik van agapè-maaltijden: Een sobere maaltijd met vrijwilligers en betrokkenen, waarin we luisteren naar en delen in wat leeft. U/Je bent welkom op dinsdagavond 19 april vanaf 18.00 uur in de Lutherzaal!

We noemen deze maaltijden kloosterraad, omdat we geloven dat in de ontmoeting en uitwisseling inzicht voor de toekomst ontstaat.
Kloosterraad
Het kernteam zal tijdens de maaltijden iets delen over waar we nu staan en luisteren naar waar Stadsklooster Groningen naar toe mag gaan. Iedereen is welkom. Een mooie gelegenheid om eens nader kennis te maken met (mensen rond) het Stadsklooster! In verband met de voorbereiding graag wel even aanmelden: info@stadskloostergroningen.nl!

Leesgroep

Op 15 oktober 2022 zal br. Thomas Quartier OSB (theloog des Vaderlands) weer naar Groningen komen. Afgelopen jaar is van zijn hand het boek ‘Blijven – omarm wat op je pad komt’ verschenen. Hierin geeft hij een frisse benadering van zeven kloosterwaarden (stabiliteit, regelmaat, stilte, liefde, deemoed, contemplatie en eeuwigheid). Nu zou het mooi zijn als er in aanloop naar zijn komst door verschillende groepen dit boek wordt bestudeerd. Hiervoor zoeken wij mensen die na de zomervakantie een groep zouden willen begeleiden. Meld je daarvoor via info@stadskloostergroningen.nl.

cover_Blijven
Later volgt een oproep om mee te doen met een leesgroep.

Pinksterpelgrimage

Op 6 juni, tweede pinksterdag, organiseren wij samen met Pelgrimeren in Groningen een kloosterwandelingen rondom Kloostermuseum Aduard. Naast een wandeling en bezoek aan het museum (bestaat dit jaar 25 jaar!), is er een gezamenlijke vespers met de Gregoriaanse Schola onder begeleiding van Ton Tromp in de Abdijkerk. Vanaf nu is aanmelden mogelijk. Voor meer informatie, kijk HIER.
Help Stadsklooster Groningen groeien
Stadsklooster Groningen biedt vanaf 2015 een plek van stilte midden in de stad. Met wekelijks een vespers en een ochtendgebed, en diverse activiteiten laten we mensen proeven aan kloosterspiritualiteit en -gebruiken. Om dit mogelijk te maken, zijn we afhankelijk van giften en fondsen.

Daarvoor is uw en jouw steun nodig. Zowel kleine als grote bijdragen zijn welkom! Doneren kan via onze donatiepagina.

Stadsklooster Groningen draait grotendeels op vrijwilligers. Van gastpersonen en liturgen voor de getijdengebeden tot kernleden en ondersteuning bij de activiteiten. Mocht u zoeken naar een zinvolle vrijwilligerstaak, meldt u dan via de CONTACTPAGINA.

Stadsklooster Groningen
Postadres: Overwinningsplein 1, Groningen
e-mail: info@stadskloostergroningen.nl
facebook twitter 
Email Marketing Powered by MailPoet